درباره گروه

گروه هنری آیینه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸ با توکل بر خداوند خالق اندیشه و هنر و با تاکید بر لزوم ایجاد نشاط و شادابی و امید در جامعه و با رویکرد تخصصی هنرهای نمایشی ، آغاز نمود .

اگر چه فعالیت اصلی گروه ، هنر نمایش از جمله تولید و اجرای نمایشهای کوتاه و بلند و مردم پسند است ، لیکن با توجه به توانمندی حرفه ای و تخصصی اعضای گروه و همراهی هنرمندان برجسته کشور ، و با عنایت به موفقیت های متعدد و عالی در نو آوری و خلاقیت و حفظ کیفیت محتوا در اجرای برنامه های ویژه و کم نظیر در سراسر کشور ، همچنان آمادگی خود را در زمینه های ذیل اعلام مینماییم .

    مشاوره ، طراحی ، تولید ایده و فکر و اجرای پروژه های فرهنگی هنری کلیه مراکز علمی ، آموزشی ، فرهنگی و اداری در چارچوب مقررات و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
    طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت اجرایی جشنواره های مختلف هنری و غیره
    طراحی ، مشاوره و اجرای جشنها و همایشهای دانشجویی ویژه دانشگاهها و تشکلهای قانونی
    مشاوره ، طراحی ، تولید و اجرای آثار نمایشی و جشنهای تخصصی ویژه کودکان
    طراحی ، مشاوره و اجرای ویژه برنامه های فرهنگی هنری با موضوعات فرهنگ شهروندی برای شهرداریها و مراکز مدیریت شهری
    تهیه و تولید آثار نمایشی با موضوعات مذهبی ، دفاع مقدس و نمایش های کوتاه و بلند با موضوعات مختلف در قالبهای متفاوت و در راستای اهداف فرهنگی تصویب شده در مراکز مدیریت شهری ، دانشگاهها و ادارت و ...
    مشاوره و طراحی و اجرای جشنها و جُنگ های دانش آموزی ویژه سازمان ها ، ارگانها ، نهادها و مراکز اداری
    مشاوره ، طراحی و تولید آثار نمایشی کمدی و غیره برای اجرای عمومی
    طراحی و تولید آثار نمایشی ویژه کودکان برای اجرای عمومی

شرح گزارش نوشتاری و تصویری فعالیتهای ما را در دیگر بخش های سامانه مرور فرمائید .